Penningmeester Sint Nicolaas Comité IJmuiden weggestuurd

Tot onze spijt worden wij door de IJmuider Courant gedwongen vervroegd met dit bericht naar buiten te komen. Wij wilden deze week eerst onze vrijwilligers en sponsoren inlichten. Helaas wilde de IJmuider Courant niet wachten met publiceren tot wij dit in alle rust hebben kunnen doen. Het kan daarom zijn dat er sponsoren of vrijwilligers zijn die deze berichtgeving via de media vernemen. Dit betreuren wij ten zeerste. Maar dit is nodig om onjuiste berichtgeving te voorkomen.

De penningmeester van stichting Sint Nicolaas Comité IJmuiden heeft het vertrouwen van het bestuur geschonden en is per direct van alle taken ontheven en weggestuurd.

Tussen de kascontroles over de jaren 2019 en 2020 zijn er, zonder medeweten van overige bestuursleden, structureel grote bedragen contant geld opgenomen van de bankrekening. Het gevolg is dat er op dit moment onvoldoende geld is om een Sinterklaasintocht te kunnen organiseren.

De overige bestuursleden zijn geschrokken. Voorzitter A.I. Patrick Bellaart: “Wij betreuren dit ten zeerste, toch heeft dit kunnen gebeuren. Voor ons is dit vrijwilligerswerk en wij doen dit allemaal voor ons plezier. Zoals veel verenigingen en stichtingen gaat veel op basis van vertrouwen, iets waar wij nu heel anders naar kijken”.

Inmiddels zijn alle sponsoren en vrijwilligers ingelicht. Bellaart: “Stichting Sint Nicolaas Comité IJmuiden ontvangt geen subsidie en is 100% afhankelijk van onze sponsoren en vrijwilligers. Er zijn nu maatregelen genomen, zodat dit in de toekomst niet nog eens kan gebeuren en het comité doet er alles aan om het geld terug te krijgen.”.

Sinterklaas heeft aangegeven dat hij ook dit jaar weer van plan is naar Nederland te komen en de boot ook in IJmuiden aan te leggen. Hoe dit er uit zal zien is op dit moment nog onduidelijk. “Gezien de huidige  situatie rondom COVID-19, waarbij evenementen tot 1 september niet toegestaan zijn, maar ook door onze financiële positie weten wij nog niet hoe Sinterklaas in IJmuiden ontvangen wordt. Er zal zeker iets gebeuren, Sinterklaas slaat namelijk niemand over.”